Verantwoording

Financieel Nieuws
Jaarrekening 2020 (pdf)
Verantwoordingsdocument 2020 (pdf)
Nieuwsbrieven 2020 alleen beschikbaar voor donateurs
Jaarrekening 2019 (pdf)
Verantwoordingsdocument 2019 (pdf)
Nieuwsbrieven 2019 alleen beschikbaar voor donateurs
Statuten (pdf)