Persbericht: Stop de Banken gaat in cassatie!

De kop zegt alles; zoals verwacht zien onze advocaten, na een uitgebreide analyse van het uiterst merkwaardige arrest van het gerechtshof Den Haag, voldoende redenen om hiertegen in cassatie te gaan. De onderbouwing van de uitspraak is op meerdere punten discutabel en gaat bijvoorbeeld wel erg simpel voorbij aan de kernvraag of een hypotheeknemer nu daadwerkelijk wel of niet kosteloos kan overstappen naar een vergelijkbaar product.

Stop de Banken vindt in ieder geval van niet en gaat daarom verder!

Over de uitkomst van de tweede cassatie kunnen wij natuurlijk niets garanderen, maar bedenk dat de bank tot nu toe alleen succesvol is geweest bij het gerechtshof Den Haag en alleen op ‘juridisch-technische gronden’ bij de eerste cassatie voor de Hoge Raad. Bedenk zeker ook dat zowel de rechtbank als het gerechtshof Amsterdam als de Hoge Raad de stichting onherroepelijk gelijk hebben gegeven over het feit dat de bank simpelweg niet transparant is geweest over de kostenopslag. Dit staat niet meer ter discussie in deze procedure.

Dit is daarom ook zeer fundamenteel, en wat Stop de Banken betreft dus een doorslaggevend punt binnen de dwingende kaders van het Europese consumentenrecht. En in principe zelfs een reden om door te procederen tot aan het hoogste Europese rechtscollege, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in Straatsburg.

Dit doorprocederen bij de Hoge Raad, en misschien zelfs het EHRM, is echter niet mogelijk zonder voldoende middelen. De bank heeft diepe zakken en rekent erop dat wij opgeven. Dat gunnen we hen niet. Om die reden vragen wij een ieder die wenst te ondersteunen een donatie. U bepaalt zelf hoeveel u wenst te geven. Maar wenst u volwaardig donateur te zijn, dan vragen wij het totale bedrag dat alle anderen hebben betaald (€ 1250) aan ons te doneren. In ruil ontvangt u onze nieuwsbrief en alle updates.

Stop de Banken vindt dat consumenten beter beschermd moeten worden tegen banken. Dit willen wij afdwingen en dat blijven we doen! We rekenen op u, zoals u ook op ons mag blijven rekenen!