Organisatie

Stichting SDB conformeert zich aan de Claimcode 2019, opgesteld en geactualiseerd door een onafhankelijke commissie onder leiding van mr. Bert van Delden, voormalig voorzitter van de Raad voor de rechtspraak.

De Claimcode is een governance code voor stichtingen en verenigingen die als doel hebben te komen tot collectief schadeverhaal. De code beoogt degenen die zich hierbij willen aansluiten garanties te bieden dat het bestuur steeds de belangen van de collectief benadeelden centraal stelt.

De stichting kent daarom een (dagelijks) bestuur en een raad van toezicht. Bovendien beschikt de stichting over een zogeheten ‘kerngroep’ die bestaat uit vrijwilligers die meedenken met het bestuur en de schakel vormen met een aantal aangewezen participanten.

De kerngroep, aangestuurd door een lid van het bestuur vervult een belangrijke klankbordfunctie.

Het (dagelijks) bestuur bestaat uit

 • A.A. (Lex) Makkinje, voorzitter (sinds 2012)
 • mr. ir. G.C. (Guido) Visman, secretaris
 • A. (André) Streefkerk, penningmeester
 • H.H. (Harry) Leunk, lid

Zie verder de curricula vitae van het bestuur.

De raad van toezicht bestaat uit

 • H.A. (Eric) Berg, voorzitter (sinds 2012)
 • J.R. (Joppe) van der Poel, lid
 • mr. R. (Richard) Stijnman, lid

Zie verder de curricula vitae van de raad van toezicht.

De kerngroep bestaat uit

 • H.H. (Harry) Leunk, voorzitter
 • mr. ir. G.C. (Guido) Visman, secretaris ABN Amro (inschrijvingen vanaf 11 november 2015)
 • Jan de Voogd, secretaris ABN Amro
 • Judith de Korne, secretaris ABN Amro
 • Alexander Kaldenbach, secretaris ABN Amro
 • Gerard de Vries, secretaris ABN Amro
 • Ruud Koopman, secretaris ex Fortis