Wie wij zijn


Lex MakkinjeStichting SDB (StopdeBanken) is opgericht op 14 mei 2012. De stichting heeft zich tot doel gesteld de belangen te behartigen van consumenten die gedupeerd zijn door onrechtmatige verhoging van opslagtarieven voor variabele hypotheken. Dit betreft – naast ongeveer 25.000 ABN Amro en ING-klanten – ook consumenten die in het verleden een soortgelijke hypotheek hebben afgesloten bij andere banken.

Na succesvolle interventies bij o.a. ING richt de stichting zich nu uitsluitend op de door ABN Amro (en voorganger Fortis) doorgevoerde opslagverhogingen in 2009 en 2012.

StopdeBanken heeft ABN Amro na vruchteloze pogingen tot overleg uiteindelijk op 7 december 2012 gedagvaard. In haar uitspraak van 11 november 2015 stelde de Rechtbank Amsterdam onze stichting volledig in het gelijk. Tegen dit vonnis is ABN Amro op 10 februari 2016 in beroep gegaan. In het daaropvolgende arrest stelde het Gerechtshof Amsterdam StopdeBanken op 19 december 2017 opnieuw volledig in het gelijk. Halsstarrig weigerde ABN Amro zich neer te leggen bij deze uitspraak en tekende op 16 maart 2018 cassatieberoep aan, slechts 3 dagen voor het verstrijken van de termijn. Op 22 november 2019 stelde de Hoge Raad definitief vast dat de bank met haar opslagbedingen niet transparant, en dus onrechtmatig heeft gehandeld.

Dit is een principiële en dus zeer belangrijke uitspraak in het consumentenrecht!

Ons hoogste rechtscollege is helaas ook van mening dat het argument van de bank – dat leningsnemers kosteloos zouden kunnen overstappen – juridisch onvoldoende aan de orde is gekomen en heeft de procedure daarom doorverwezen naar het Gerechtshof in Den Haag. In een poging verdere jurisprudentie te voorkomen heeft ABN Amro geprobeerd afspraken te maken over schadeloosstelling van alle gedupeerden, met behoud van het betwiste opslagbeding. Dit laatste is voor StopdeBanken uiteraard onbespreekbaar waarop wij op 13 februari 2020 de bank opnieuw hebben gedagvaard. Zo’n procedure na verwijzing duurt gemiddeld 18 tot 24 maanden en kan bovendien nogmaals gevolgd worden door cassatie.

Ik doe mee en word donateur van StopdeBanken!

Onze strijd tegen ABN Amro wordt hierdoor opnieuw verlengd en moet u als gedupeerde weer langer wachten op terugbetaling van uw geld. Totdat het Gerechtshof gesproken heeft blijft uw steun daarom belangrijk. Meldt u daarom aan als donateur van onze stichting, net als meer dan 800 medegedupeerden voor u!

Lex Makkinje,
Voorzitter stichting SDB