Claimcode

Claimcode 2019
Stichting SDB (StopdeBanken) kwalificeert volgens de Claimcode 2019 als een claimstichting zoals bedoeld in art. 3:305a BW en is om die reden gebonden aan alle benoemde governance vereisten, onderverdeeld in:

De eerste versie van de Claimcode trad in werking op 1 juli 2011. De praktijk van collectieve claims heeft zich in de afgelopen tijd sterk ontwikkeld, zodat herziening en aanvulling van de code niet kon uitblijven. De nieuwe code is gepubliceerd op 6 maart 2019 en biedt naast geactualiseerde richtlijnen voor claimstichtingen een overzicht van ontwikkelingen rondom de Claimcode op het gebied van politiek, wetgeving, rechtspraak en rechtspraktijk in de periode 2011-2019.

Aanvulling op de code

Het bestuur van de stichting SDB is bewust van het feit dat transparantie over de manier van werken en zorgvuldig (financieel) beheer noodzakelijke voorwaarden zijn voor succes.

Daarom wenst het bestuur dan ook verder te gaan dan strikt noodzakelijk is volgens de code en heeft zij zich de volgende aanvullende eisen opgelegd:

  • Organiseren van bijeenkomsten voor participanten en/of hun vertegenwoordigers;
  • Bij ontbinding van de stichting komt het eventueel batig saldo zo veel mogelijk toe aan de participanten.