Disclaimer

Stichting SDB (StopdeBanken) zet zich met zorg in voor een juiste en actuele informatieverstrekking op deze website, maar kan geen garantie geven voor juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

De stichting is niet verantwoordelijk voor de inhoud van pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt en biedt geen garantie voor de veiligheid van deze website.  De stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die, direct of indirect, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van deze website.