Verbazingwekkende uitspraak Hof Den Haag

Het bestuur van de stichting is uiterst verbaasd over de uitspraak (arrest) van het Gerechtshof Den Haag. We hadden dit niet zien aankomen. Net als de gemiddelde juridische leek zijn wij van mening dat het gerechtshof wel erg nadrukkelijk de redenering van de bank volgt. Wij voelen ons gesterkt door de vele steunbetuigingen van onze donateurs, vooral over de vraag of wij moeten doorgaan met het bevechten van deze grootbank. De schikking die de bank eerder aanbood is nu niet meer aan de orde, ook daarover hebben we vragen gekregen.

We zijn deze week in overleg geweest met onze (cassatie)advocaten. Je kunt immers niet over één nacht ijs gaan in zo’n belangrijke zaak. Beide advocaten hebben aangegeven dat het arrest voldoende aanleiding geeft om goed te analyseren op mogelijkheden voor cassatie. Deze analyse zal de komende weken plaatsvinden. Het bestuur zal daarna, aan de hand van het advies van de professionals, besluiten of er cassatieberoep zal worden aangetekend.

Met andere woorden: het pleit is nog niet beslecht! Een cassatieberoep moet binnen drie maanden na de datum van het arrest worden ingesteld. Onze raadsheren zijn daarom nu druk om tot een gedegen advies te komen, en in geval van beroep om een voldragen juridisch product (middel) te ontwikkelen. Let wel: het advies van de raadsheren kan ook inhouden te berusten wanneer cassatieberoep waarschijnlijk kansloos zal zijn. Voordat het zover is willen we dat echter goed uitgezocht hebben, dat zijn we jullie en onszelf zeker verschuldigd. We vechten immers al meer dan 10 jaar voor ons recht!

Op dit moment is het (nog) niet nodig om u een extra donatie voor het cassatieberoep te vragen, maar dit kan uiteraard nog anders worden. Wanneer wij definitief besluiten door te gaan, zullen we eerst een offerte vragen aan de cassatieadvocaat. Het bestuur begrijpt heel goed dat donateurs mogelijk aarzelen ons extra middelen ter beschikking te stellen, maar bedenk met ons dat deze zaak om meer gaat dan alleen geld; wij zijn het principieel oneens met het feit dat de bank zomaar, op eigen houtje, éénzijdig de opslag kan verhogen zodat lening nemers kunnen worden gedwongen over te stappen naar een veel duurder product.

Dit is simpelweg in strijd met het Europese consumentenrecht, alleen is dat kennelijk nog niet doorgedrongen tot de raadsheren van het Gerechtshof Den Haag.