Nieuws

Op 17 februari 2020 heeft StopdeBanken weer een donateursavond georganiseerd. Maar liefst 128 donateurs waren aanwezig zodat op het laatste moment nog extra stoelen moesten worden bijgeplaatst. Na opening van de vergadering heet voorzitter Lex Makkinje alle aanwezigen van harte welkom. Bestuurslid André Streefkerk bespreekt de financiële situatie tot eind 2019 en deelt mee dat…

Read More Enorme belangstelling donateursavond StopdeBanken!