Enorme belangstelling donateursavond StopdeBanken!

Impressie donateursavond StopdeBanken 17 februari 2020

Op 17 februari 2020 heeft StopdeBanken weer een donateursavond georganiseerd. Maar liefst 128 donateurs waren aanwezig zodat op het laatste moment nog extra stoelen moesten worden bijgeplaatst.

Na opening van de vergadering heet voorzitter Lex Makkinje alle aanwezigen van harte welkom. Bestuurslid André Streefkerk bespreekt de financiële situatie tot eind 2019 en deelt mee dat een overweldigend aantal mensen ons blijft steunen. De stichting beschikt over ruim voldoende financiën om de procedure bij het Hof in Den Haag (en een mogelijk vervolg daarop) te financieren.

Op verzoek van StopdeBanken hebben in januari twee gesprekken plaatsgevonden met de bank. Tijdens het tweede gesprek heeft de bank een zogeheten ‘term sheet’ gepresenteerd als raamwerk voor een mogelijke schikking van de procedure en is er onder andere gesproken over een percentage voor de vergoeding aan onze gedupeerden. De bank zegde toe hun voorstel toe te lichten met een drietal rekenvoorbeelden.

Niet eerder dan de avond voor het (derde) vervolgoverleg zond de bank ons een eenzijdig aangepast voorstel met een percentage voor de vergoeding dat fors lager bleek dan hetgeen besproken was tijdens de laatste bijeenkomst. Dit was voor de stichting aanleiding om het overleg te beëindigen en verder te gaan met de procedure bij het Hof. De collega’s van stichting Euribar zijn wel akkoord gegaan met het schikkingsvoorstel dat door Lex Makkinje werd toegelicht.

Vanuit de aanwezige donateurs werden veel (vaak persoonlijke) vragen gesteld die het bestuur van StopdeBanken, bijgestaan door onze advocaat mr. Rob Leijssen, zo goed mogelijk heeft geprobeerd te beantwoorden.

Na ruim twee uur vergaderen sloot Lex Makkinje en dankte alle aanwezigen voor hun komst en gulle bijdragen aan de stichting.