Open brief aan ABN Amro bestuursvoorzitter Kees van Dijkhuizen

ABN AMRO
t.a.v. de Hr. K. van Dijkhuizen
Gustav Mahlerlaan 10
1082 PP AMSTERDAM

Groningen, 4 januari 2018

Geachte heer Van Dijkhuizen,

Na de Rechtbank Amsterdam is ook het Gerechtshof Amsterdam in haar arrest d.d. 19 december 2017 in hoger beroep van mening dat ABN AMRO de opslag op de Euribor hypotheken nooit had mogen verhogen. Zij heeft het opslagbeding met terugwerkende kracht nietig verklaard. De bank moet, na nog te formuleren claims van individuele hypotheeknemers, de te veel berekende rente terug betalen aan de door haar 5000 gedupeerde klanten. Vele tientallen miljoenen Euro’s dus!

Hoezo: de bank stelt de klant centraal? We lezen het overal in uw uitingen naar buiten. Maar we hebben het hier over Europese consumentenwetgeving uit 1993! En nog steeds wenst ABN AMRO deze, bijna 25 jaar na dato, niet te respecteren! Ook niet na duidelijke jurisprudentie van het Europese Hof in de afgelopen jaren, die de klant bij soortgelijke zaken, keer op keer in het gelijk stelt.

Ook de Nederlandse overheid hield de banken lange tijd de hand boven het hoofd. StopdeBanken! is er trots op dat zij dit alles heeft kunnen doorbreken met beperkte middelen, maar een ijzersterk collectief van consumenten vóór consumenten. De opstelling van uw bank laat vandaag nog steeds te wensen over, is deze dan alleen om te buigen door tussenkomst van weer een rechter?

Wij wachten echt niet meer!

Oproep aan de bank:
Het Bestuur van StopdeBanken! roept u als eindverantwoordelijke binnen ABN AMRO op tot inkeer te komen en uw klant nu ook daadwerkelijk centraal te stellen: treedt met ons in overleg over de wijze van afwikkeling van dit sinds april 2012 slepende proces en laat u niet verleiden in verdere juridische steekspelletjes door in (kansloze)cassatie te gaan bij de Hoge Raad. Neem nu uw verantwoordelijkheid naar uw klant! Dat wilt u graag! Wij gaan, nu wij als claimstichting 2x gewonnen hebben, ook nog direct het volgende doen:

Oproep aan Euribor hypotheekhouders bij ABN AMRO:
Wij roepen alle Euribor-hypotheekhouders die dat nog niet gedaan hebben op zich ook aan te sluiten bij StopdeBanken!. In ruil daarvoor zal de stichting en de aan haar verbonden specialisten zich tot het uiterste inzetten om er voor te zorgen dat iedereen zijn of haar teveel betaalde geld ook daadwerkelijk terug krijgt o.a. door het verstrekken van een voorbeeld sommatie- en stuitingsbrief. Ook verstrekken wij onze participanten een calculator die de totale ‘opslag schade’ berekent, inclusief wettelijke rente en de gemaakte kosten door de deelnemers. Samen staan we sterker! Als er aan het eind van de rit een bedrag overblijft, dan verdelen we dat onder de participanten. Hoe meer deelnemers, hoe lager de eigen bijdrage kan blijven. Eerlijk is eerlijk.

Vóór consumenten dóór consumenten.
De consumentenbond steunt ons initiatief om tot een oplossing voor iedereen te komen. Graag is StopdeBanken! bereid gezamenlijk met ABN AMRO te onderzoeken hoe we op zo kort mogelijke termijn een echte punt kunnen zetten achter dit dossier! De bank is aan zet nu!

Met vriendelijke groet,

Namens het Bestuur en Raad van toezicht van StopdeBanken!

Lex Makkinje, voorzitter.