StopdeBanken flikt het weer: flagrante overwinning op ABN Amro!

Purmerland, 19 december 2017.

Vandaag heeft het gerechtshof in Amsterdam bepaalt dat het vonnis van de rechtbank Amsterdam van november 2015 is bekrachtigd.

Sterker nog: het vonnis is op alle punten duidelijk: ABN Amro had de opslag nimmer mogen verhogen, niet in 2009 en niet in 2012!  Dit omdat er bij de consumenten niets bekend was van de voorwaarden waarop dit was gebaseerd. Dat is nimmer gecommuniceerd met de klant. Oneerlijk beding dus! Opnieuw vastgesteld vandaag!

De redenatie van de bank volgde pas, nadat wij, als luis in de pels, met een rechtszaak dreigden. Toen kwamen er argumenten van de bank, die ook vandaag allemaal zijn ontkracht. Die had de bank bekend moeten maken bij het afsluiten van het contract. Dat is onomstotelijk vastgesteld nu en daarmee is cassatie zo goed als kansloos. Dit is niet achteraf te repareren door cassatie. De bank kan technisch gezien altijd in cassatie om de boel te vertragen, maar inhoudelijk lost dat niets op. Zij weten dat ook inmiddels!

Formeel moeten we wachten tot 19 maart, voordat wij weten of zij in cassatie gaan, maar wij gaan een brief voor u laten maken om hen te dwingen tot terugbetaling van het teveel betaalde geld. Als ze dan ergens in maart besluiten om geen cassatie in te stellen, dan hebben ze uw brief alvast! Doen ze dat onverhoopt toch, dan is dat een wanhoopsdaad en loopt ons tegoed alleen maar op! (Dit kan wel 1,5 jaar duren of langer!)

De bank krijgt op geen enkel punt voet aan de grond met dit arrest, dus ABN Amro; Tel je knopen!

Wij plaatsen het gehele arrest op onze website. Ook vindt u daar ons persbericht. De pers pakt inmiddels groot uit vandaag. Ook de consumentenbond steunt ons!

Er zit een heel verhaal in het arrest over het ‘stuiten uw rechten’. Na analyse van onze advocaten lijkt het ons bijna onmogelijk dat de bank hiervan gebruik kan maken in individuele gevallen. Maar het is theoretisch mogelijk.

Eigenlijk heel bijzonder:

Er was in 2009 immers geen beding bij u bekend waar u tegen kon protesteren! En dat had er moeten zijn. Jammer, voor de bank dus. Er zijn teveel punten om nu te benoemen, maar de bank heeft vandaag een flink pak ‘juridische slaag’  gehad. Eigenlijk beschamend te noemen! Ook is er niets overgebleven van hun ‘economische motieven’, om de opslag te verhogen. Ook dat is weggevaagd door het hof dat onze redenatie, en betoog over de inhoud, geheel overnam.

U wist ook op het moment van afsluiten niet dat de rente zo zou afnemen. Het had nu ook 8% kunnen zijn, immers. Dus dat de bank zo zielig doet, dat de rente zo laag staat, was ook niet ter zake dienende, zo oordeelde het Hof.

Ons team heeft opnieuw een topprestatie neergezet. ‘David tegen Goliath…..’

Iedereen, die maar iets heeft bijgedragen, erg bedankt en veel leesplezier met dit arrest!

Wij hebben een oproep gedaan om te stoppen met dit juridische gedoe en met ons in gesprek te gaan over de afhandeling! Het wordt tijd dat de bank de klanten centraal stelt en het (kansloze) juridisch verzet gewoon staakt! We wachten af hoe men reageert.

Kerst komt vroeg dit jaar! Heel prettige feestdagen voor u en uw dierbaren en tot in 2018.

Namens het bestuur,

Lex Makkinje
(voorzitter)