Persbericht: ABN Amro verliest ook in hoger beroep van StopdeBanken, kosten ca. € 70 miljoen!

De stichting StopdeBanken is, in navolging van de Rechtbank Amsterdam in november 2015, vandaag wederom in het gelijk gesteld door het Gerechtshof Amsterdam!

De ABN Amro bank besloot in 2012 om de opslag op zogenaamde Euribor hypotheken éénzijdig te verhogen met 1%, terwijl consumenten daar niet mee hadden ingestemd. In eerdere instantie had de bank deze opslag in 2009 ook al eens verhoogd van 0,5% naar 1%; in totaal dus een verhoging van 400%! Andere banken probeerden dit ook, maar gingen onder druk van Stop de banken overstag tijdens gesprekken en draaiden de aangekondigde verhogingen terug.

StopdeBanken is in 2012 opgericht door een drietal consumenten, die gedupeerd waren. De afgelopen jaren is onze stichting gesteund door zo’n 600 participanten/donateurs. Het is een stichting “van gedupeerden voor gedupeerden”, die volledig voldoet aan de claimcode.

Voorzitter Lex Makkinje van StopdeBanken:

“ABN Amro heeft nimmer echt met ons willen praten over deze verhogingen en is voor de 2e keer teruggefloten en nu zelfs door het Gerechtshof in Amsterdam. De teveel betaalde opslag die onze participanten/donateurs hebben betaald, zullen wij namens de donateurs terug moeten gaan vorderen. Dat loopt in de tientallen miljoenen! Uiteindelijk heeft de bank de opslag nog een keer verlaagd in 2016, onder druk van het beroep bij het Gerechtshof Amsterdam, maar tot vandaag betalen consumenten teveel opslag op de Euribor hypotheek. Het Gerechtshof oordeelde vandaag volgens Hans Hoeksma van advocatenkantoor Dijks-Leijssen uit Enschede “ De uitspraak van het gerechtshof is in overeenstemming met de Europese regels van consumentenbescherming, zoals onder meer neergelegd in de richtlijn oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten. Ook uit dat oogpunt stemt de uitspraak tot tevredenheid.”

Ongeveer 6000 gezinnen hadden in 2012 een dergelijke hypotheek, maar door de verhogingen van de opslag zijn veel mensen ‘op hoge kosten weggejaagd’ naar een andere bank of andere hypotheekvorm.

“De bank had het geld gereserveerd op de begroting; het was zelfs in de prospectus van de recente beursgang benoemd als risico, wij schatten dit bedrag nu op 70 miljoen Euro voor alle Euribor hypotheken”, aldus Makkinje.
Na de Rechtbank Amsterdam is ook het Gerechtshof Amsterdam in hoger beroep van mening dat ABN Amro de opslag op de Euribor hypotheken niet mag verhogen. Zij heeft het opslagbeding nietig verklaard. De bank moet de te veel berekende rente terugbetalen aan de door haar gedupeerde klanten. Hoezo: de bank stelt de klant centraal?

Wij doen een oproep:

“Het Bestuur van StopdeBanken roept ABN Amro op tot inkeer te komen en de klant nu ook daadwerkelijk centraal te stellen: treedt met ons in overleg over de wijze van afwikkeling van dit sinds april 2012 slepende proces en verlaag u niet in verdere juridische steekspelletjes door in cassatie te gaan bij de Hoge Raad. Neem nu eindelijk uw verantwoordelijkheid naar uw klant!”

StopdeBanken gaat het vonnis nader bestuderen en zal de donateurs van de stichting verder informeren over de voortgang. StopdeBanken werkte juridisch nauw samen met de stichting Euribar, die de belangen behartigt van een groot aantal consumenten met een rechtsbijstandverzekering.

Voor nadere informatie:
– Lex Makkinje, voorzitter StopdeBanken, tel. 06-51015962
– Mr. E. H. Hoeksma, advocatenkantoor Dijks-Leijssen tel. 053-4335466