Arrest Hof nu echt in zicht: 19 december 2017!

Verheugend nieuws uit de gebouwen van justitie in Amsterdam! Er volgt op 19 december 2017 definitief een arrest van het Hof in Amsterdam in onze zaak tegen ABN! Er zijn geen ‘aanhoudingen’ meer, zo is aangekondigd door de griffier, die deze datum bekend maakte.

Uw en ons geduld is op de proef gesteld, maar voor de kerst van 2017 zullen wij weten of we nu voor de 2e keer ‘ons recht’ krijgen toegewezen, zoals we allen verwachten en hopen. Dat er nu een arrest komt, wil niet zeggen dat de procedure is afgelopen! Maar het is weer een stap, die we met elkaar hebben gemaakt.

U zult in de loop van 19 december worden geïnformeerd, nadat we de stukken hebben gekregen en bestudeerd. We verwachten dat U kort daarna ook bericht krijgt van de bank, want ook die gaan vast communiceren met U!

Of er een vervolgstap komt ligt aan dit arrest zelf! Daar is niets zinnigs over te melden.

We danken U voor uw steun tot op heden!

Namens het bestuur en de R.v.T. van Stichting SDB,

Reacties graag naar uw contactpersoon via aoeleunk@home.nl en niet dmv een reply op deze email.

Namens het bestuur,
Lex Makkinje (voorzitter)