Nieuws

Persbericht Stopdebanken heeft meerdere uitspraken van het Kifid in zake de betwiste opslagverhoging op Euribor hypotheken bestudeerd en is geschrokken van de kwaliteit van deze uitspraken. Stopdebanken adviseert klanten die nog geen bindende uitspraak van het Kifid hebben ontvangen hun procedure bij het Kifid niet door te zetten en hun zaak af te melden. Dat…

Read More Persbericht: Stopdebanken adviseert Kifid te mijden. Uitspraken Kifid onzorgvuldig.

Stop de banken heeft de dagvaarding op vrijdagochtend 7 december 2012 door de gerechtsdeurwaarder bij ABN-AMRO laten ‘betekenen’. De dagvaarding is integraal te downloaden op de website van Stop de banken via: https://www.stopdebanken.nl/wp-content/uploads/dagvaarding_SDB_ABN-AMRO.pdf Daarnaast is onze nieuwsbrief aan onze donateurs toegevoegd met een samenvatting ‘in leken termen’ van de dagvaarding. Eerder kwam Stop de banken…

Read More Stop de banken dagvaart ABN-AMRO i.z. ‘onrechtmatige opslagverhoging’

ABN draait verhoging hypotheekopslag Euribor hypotheken voor deel cliënten terug. [dropcap]S[/dropcap]tichting Stop de Banken heeft kennis genomen van het besluit van ABN om bij een deel van haar klanten de doorgevoerde 100% verhoging van de opslag op Euribor hypotheken weer ongedaan te maken. Wij zijn blij verrast door dit besluit, dat ABN nu aankondigt de…

Read More Stopdebanken behaalt tweede grote succes

Het bestuur van Stop de banken is verheugd te kunnen mededelen dat ING ‘na gesprekken met klanten en marktpartijen’ heeft besloten de beoogde verhoging van de opslag op variabele Euribor hypotheken niet door te voeren. ING stelt in haar persbericht van 14.9.2012: ‘Over deze voorgenomen verhoging heeft de ING een aantal vragen van klanten en…

Read More ING trekt verhoging opslag bij bestaande variabele hypotheken in

Collectief van gedupeerden start groepsproces no refusal payday loans Stopdebanken heeft zich teruggetrokken uit de gesprekken met ABN-AMRO. Verontwaardigde klanten hebben hun krachten gebundeld in de stichting SDB nadat ABN-AMRO had aangekondigd eenzijdig de vaste opslag op variabele hypotheken met 100% te verhogen. Stopdebanken heeft drie gesprekken met de bank gevoerd en had mondeling ver…

Read More Stopdebanken geeft hoop op succesvolle arbitrage met ABN-AMRO op