ING trekt verhoging opslag bij bestaande variabele hypotheken in

Het bestuur van Stop de banken is verheugd te kunnen mededelen dat ING ‘na gesprekken met klanten en marktpartijen’ heeft besloten de beoogde verhoging van de opslag op variabele Euribor hypotheken niet door te voeren.

ING stelt in haar persbericht van 14.9.2012:
‘Over deze voorgenomen verhoging heeft de ING een aantal vragen van klanten en marktpartijen gehad. Naar aanleiding van de gesprekken die met de betrokken partijen zijn gevoerd én de huidige situatie op de financiële markten heeft de ING besloten, ondanks dat zij van mening is dat de mogelijkheid tot verhoging contractueel is toegestaan, de verhoging voor bestaande klanten nu niet door te voeren.’

Stop de banken heeft in de periode juni t/m augustus 2012 een aantal gesprekken met de bank en de financiële ombudsman gevoerd ten einde een oplossing te vinden voor de beoogde verhoging. De gesprekken met ING hebben in een prettige sfeer kunnen plaatsvinden en zijn vanaf het begin constructief geweest. De constructieve houding van ING staat in schil contrast met de halsstarrige en afstandelijke houding van ABN-AMRO. Ook met deze bank heeft Stop de banken gesprekken gevoerd maar bij ABN-AMRO bleek het niet mogelijk mondeling gemaakte afspraken schriftelijk vast te leggen. Het bestuur van Stop de banken heeft moeten concluderen dat zij door ABN-AMRO ‘aan het lijntje’ werd gehouden en bereid nu, voor honderden gedupeerden, een collectieve rechtszaak voor in samenwerking met enkele rechtsbijstandverzekeraars.