Stopdebanken behaalt tweede grote succes

ABN draait verhoging hypotheekopslag Euribor hypotheken voor deel cliënten terug.

[dropcap]S[/dropcap]tichting Stop de Banken heeft kennis genomen van het besluit van ABN om
bij een deel van haar klanten de doorgevoerde 100% verhoging van de opslag op Euribor hypotheken weer
ongedaan te maken. Wij zijn blij verrast door dit besluit, dat ABN nu aankondigt de opslag bij een deel van
de klanten teniet te doen, met terugwerkende kracht. Wel verwondert het ons dat dit niet gelijk voor alle
Euribor klanten bij ABN geldt. Immers de voorlichting over het gevaar van de verhoging van de bankopslag
is bij alle klanten van ABN even onzorgvuldig geweest. Ook vinden wij dat ABN er wel erg lang over gedaan
heeft om te concluderen dat ‘de vaste opslag’ inderdaad vast is. Eerder concludeerde namelijk het Kifid,
de kantonrechter te Assen en het Hof te Den Bosch reeds dat ‘vast’ niet anders uitgelegd kon worden aan
consumenten dan als ‘onveranderlijk’. Obvion besloot na de laatste uitspraak tot een algehele compensatie
regeling voor al haar cliënten. We betreuren het dat ABN dit goede voorbeeld niet volgt te meer daar eerder
ook de AFM de banken maande ‘terughoudend te zijn met het verhogen van de opslag’.

[dropcap]V[/dropcap]erder willen wij nu echter inhoudelijk nog niet teveel reageren. Wij hebben nog geen zicht op het aantal
en welk deel van de klanten van ABN het nu betreft. Uiteraard is dit een heugelijk feit dat voor een groot
deel op het conto is te schrijven van Stichting Stop de Banken. Wij gaan dit bespreken met onze advocaten
en andere interne en externe adviseurs. Allereerst gaan wij nu het schriftelijke bericht van de bank goed
bestuderen en onze donateurs informeren of dit afdoende is voor deze groep. Dat is een belangrijke
prioriteit voor een stichting die bestaat uit gedupeerden voor gedupeerden. Wij nemen de beslissing over
vervolgstappen weloverwogen en zonder enige haast.

[dropcap]S[/dropcap]inds de oprichting van Stop de Banken in mei dit jaar, schreven meer dan 3000 gedupeerden zich in voor
de nieuwsbrief, ruim 450 zijn donateur geworden, waarvan het overgrote deel ABN-AMRO klanten betreft.
Ruim 600 ABN-AMRO klanten nemen nu dus juridische stappen via Stop de Banken en de Stichting Euribar.
Gedupeerden kunnen zich overigens nog steeds aanmelden als participant/donateur van de Stichting via de
website https://www.stopdebanken.nl/inschrijving-als-participant-donateur/.