Stop de banken dagvaart ABN-AMRO i.z. ‘onrechtmatige opslagverhoging’

Stop de banken heeft de dagvaarding op vrijdagochtend 7 december 2012 door de gerechtsdeurwaarder bij ABN-AMRO laten ‘betekenen’. De dagvaarding is integraal te downloaden op de website van Stop de banken via: https://www.stopdebanken.nl/wp-content/uploads/dagvaarding_SDB_ABN-AMRO.pdf
Daarnaast is onze nieuwsbrief aan onze donateurs toegevoegd met een samenvatting ‘in leken termen’ van de dagvaarding.

Eerder kwam Stop de banken succesvol in actie voor 19.000 klanten van de ING bank. Na constructieve
gesprekken met deze bank en de Financiële Ombudsman besloot ING af te zien van de beoogde
verhoging van de opslag. ABN AMRO bank kondigde in april aan de opslag voor 6.000 klanten met een
variabele Euribor hypotheek met 100% te verhogen. De constructieve houding van ING staat in schril
contrast met de halsstarrige en afstandelijke houding van ABN AMRO. Ook met deze bank heeft Stop de
banken gesprekken gevoerd maar bij ABN AMRO bleek het, bij herhaling, niet mogelijk mondeling
gemaakte afspraken schriftelijk vast te leggen. Het bestuur van Stop de banken heeft moeten
concluderen dat zij door ABN AMRO aan het lijntje werd.

Sinds de oprichting van Stop de banken, in mei, schreven meer dan 3000 gedupeerden zich in voor de
nieuwsbrief, ruim 500 werden donateur waarvan het overgrote deel ABN AMRO klanten betreft. Voor
deze groep begint Stop de banken nu dus een gerechtelijke procedure. Datum eerste zitting staat thans
gepland op 9 januari 2013.

2 reacties on "Stop de banken dagvaart ABN-AMRO i.z. ‘onrechtmatige opslagverhoging’"


  1. Zojuist de 59 pag. gelezen van de dagvaarding. Zeer zeer goed onderbouwd. Complimenten aan alle betrokkenen. Niet alleen juridisch, ook zelfs de interne en bedrijfseconomische kant van de abnamro. Heel goed dat (ex)medewerkers van de abnamro ook een boekje open hebben gedaan over de mentaliteit bij de bank en zelfs bereid zijn te getuigen. Ik hoop dat de abnamro de rechtzaak laat doorgaan, waardoor de ogen van de Nederlanders nog verder open zullen gaan en verdere hervormingen zullen ontstaan.

Comments are closed.