Persbericht: Stopdebanken adviseert Kifid te mijden. Uitspraken Kifid onzorgvuldig.

Persbericht

Stopdebanken heeft meerdere uitspraken van het Kifid in zake de betwiste opslagverhoging op Euribor hypotheken bestudeerd en is geschrokken van de kwaliteit van deze uitspraken. Stopdebanken adviseert klanten die nog geen bindende uitspraak van het Kifid hebben ontvangen hun procedure bij het Kifid niet door te zetten en hun zaak af te melden. Dat kan zolang zij nog geen uitspraak van het Kifid hebben ontvangen. De eerste stap bij het Kifid, arbitrage door de Financiële ombudsman, is niet bindend. De volgende fases bij het Kifid, de geschillencommissie en het college van beroep, levert voor beide partijen bindende uitspraken op.

Van de duizenden gedupeerde ABN-AMRO klanten, die geconfronteerd werden met een verhoging van de opslag op hun Euriborhypotheek van 100%, hebben zich honderden bij het Kifid gemeld. Het lijkt er op dat het Kifid, bedolven onder de grote hoeveelheid zaken en reeds geconfronteerd met lange doorlooptijden door ondercapaciteit, zich genoodzaakt heeft gezien over te gaan tot een simpele ‘modus operandi’ om de grote hoeveelheid zaken te verwerken. Stopdebanken vreest dat de kwaliteit van de uitspraken van het Kifid lijdt onder de werkdruk. In alle zaken waarbij de klant in de offerte het woord ‘vast’ had staan is de klant door het Kifid in het gelijk gesteld. In alle overige zaken de bank. Deze simplistische aanpak doet het consumentenrecht echter geweld aan. Uit alle documenten blijkt het namelijk om een individuele risico opslag te gaan gebaseerd op de waarde van het onderpand (percentage executie waarde). Dit blijkt uit alle uitlatingen van de bank doch Stopdebanken is ook in het bezit van interne stukken van de ABN-AMRO bank waar dit nog eens bevestigd wordt.

Stopdebanken acht de onderbouwing van de uitspraken door het Kifid schokkend en onder de maat. In vrijwel alle gevallen gaat het klachteninstituut niet in op het individuele karakter van de opslag en de door de consumenten ingebrachte argumenten voor wat betreft de zorgplicht. Stopdebanken trof verder verschillende slordigheden aan. Een schrijnend voorbeeld van het gebrek aan zorgvuldigheid betreft de afwijzing van een klant met een offerte en voorwaarden uit 2005. Hij kreeg ongelijk middels een standaard brief van het Kifid verwijzend naar een artikel uit de algemene voorwaarden van de bank uit 2008’. Uit het gehele beeld blijkt dat het Kifid de zaken nauwelijks individueel heeft beoordeeld. Het Kifid gaat niet in op wat klanten in de ‘precontractuele fase’ van de bank hadden mogen verwachten, heeft niet doorzien dat de door de bank aangehaalde artikelen uit de algemene voorwaarden geheel uit het verband zijn getrokken en doet de verhoging zonder onderbouwing af als ‘marktconform’ terwijl de bank geen enkele specificatie of berekening heeft overlegd waarop zij de hoogte van de verhoging heeft gebaseerd. Het Kifid acht deze ‘ongespecificeerde rekening van de bank’ legitiem. Op basis van de Kifid uitspraken is er niets meer wat de banken in de toekomst nog zou kunnen weerhouden om ongelimiteerd en geheel naar eigen dunken de opslagen te verhogen. De positie van de consument is dan geheel zoek. Stopdebanken is echter van mening dat op basis van de code banken, de Nederlandse wetgeving en Europese regelgeving de verhoging van de opslagen niet legitiem is.

Stopdebanken heeft er dan ook alle vertrouwen in dat de burgerlijke rechter tot een ander inzicht zal komen en adviseert gedupeerden zich aan te sluiten bij de collectieve rechtszaak die ze aanspant tegen ABN-AMRO. Gedupeerden kunnen zich nog aanmelden op de website www.stopdebanken.nl. De eerste zittingsdag staat gepland op 9 januari 2013.

Achtergrond artikel: ‘Kifid krabbelt op na veel kritiek’