Open brief aan de directie van ABN Amro

Geachte directie van ABN Amro,
geachte heer Zalm,

Wij begrijpen dat het best wennen is als je overstapt van de politiek naar het bedrijfsleven. Zo is het voor politici gemeengoed geworden om daags na de verkiezingen de gedane beloftes aan kiezers geheel te vergeten. De beide partijen waar u ooit lid van was hebben dit onlangs weer laten zien. Wat het bedrijfsleven echter fundamenteel anders maakt dan de politiek is dat je hier geen loze beloftes doet naar kiezers maar contractueel vastgelegde overeenkomsten sluit met klanten. Contracten waar beide partijen zich aan dienen te houden. Zo sloot uw bank, ABN Amro, Euribor hypotheekcontracten af met haar klanten. De afspraak was simpel en transparant. het tarief van de Euribor hypotheek bestaat uit:

Het 1-Maands Euribor tarief (u weet wel, het tarief waartegen banken die elkaar vertrouwen geld uitlenen) en een individuele risico opslag. De hoogte van de opslag is afhankelijk van de executiewaarde van de woning en de hoogte van de lening. Dat staat duidelijk in de overeenkomst. Kijkt u maar eens op de site van uw eigen bank wat uw klanten is beloofd:
http://web.archive.org/web/20080106142556/http://www.abnamro.nl/nl/prive/hypotheken/rentetarieven.html

Jarenlang hielden beide partijen zich aan deze afspraak en waren beiden tevreden. Dat werd anders toen de bankencrisis begon. Zo genoemd omdat deze crisis door banken is veroorzaakt. Banken gingen elkaar minder vertrouwen omdat ze elkaar, en anderen, rommelproducten met schijnzekerheid verkochten. Schijnzekerheid door middel van manipulatie en valse informatie verkregen ‘triple AAA’ ratings. Uw bank was daar één van. Banken gingen elkaar ook minder vertrouwen omdat ze, terecht, de waarderingen op elkaars balans niet meer geloofden. Daar stond en staat van alles op wat mogelijk minder waard is. Zie SNS. Pakketjes subprimes, onroerend goed en obligaties van Zuid-Europese landen. Uw bank is daar één van. Zo verzuimt uw bank bijvoorbeeld, ook nu nog, af te schrijven op Griekse Staatsobligaties. Nu sommige banken elkaar niet meer vertrouwen kunnen de banken die minder vertrouwt worden niet meer lenen tegen het goedkopere Euribor tarief. Uw bank is daar wederom één van. Wij begrijpen dat dit vervelend is. Want met uw klanten heeft u wel overeenkomsten gesloten op basis van dat Euribor tarief en nu u het geld zelf niet meer hiervoor kunt ‘inkopen’ maakt u minder winst. Dat is vervelend, te meer daar u uw buffers moet verhogen, maar risico hoort bij ondernemen en financiële markten. Als bankier zou u dat als geen ander moeten begrijpen.

Wat wij echter niet begrijpen, noch accepteren, is dat u uw ondernemersrisico probeert neer te leggen bij uw klanten door na het aangaan van de overeenkomst de voorwaarden hiervan steeds te wijzigen. Uw bank verhoogt de opslag op onze hypotheken met 100 tot 400% en verwijst naar veranderende omstandigheden op ‘de geld en kapitaalmarkten’. Deze zijn nota bene mede door het handelen van uw eigen bank ontstaan! Wij hebben echter geen overeenkomst met u op basis van ‘de geld en kapitaalmarkten’ maar op basis van het Euribor tarief. Nergens staat in de contracten, noch in de algemene voorwaarden, dat als u niet meer kunt inkopen tegen het (transparante) Euribor tarief u de klant ineens een niet transparant ‘zelf verzonnen tarief’ op basis van de ‘geld en kapitaalmarkten’ mag gaan berekenen. U doet dat echter toch en u stuurt uw klanten nu brieven waarin u als ‘ervaren politicus na de verkiezingen’ alles probeert recht te praten wat krom is. Het Euribor tarief vervangt voor ‘geld en kapitaalmarkttarieven’. Met uw brieven geeft u veel en wollige uitleg, introduceert nieuwe termen en opslagen. Probleem hiermee is dat al deze nieuwe zaken niet in het contract staan wat wij met de bank overeenkwamen en wij geen kiezers zijn maar klanten met een contract.

Het bestuur van Stop de banken roept u dan ook op om het contract met ons na te leven. Niets meer, niet minder. Dat doen wij niet alleen. Dat doen wij inmiddels met 600 medegedupeerden. Gedupeerden die zich nog altijd kunnen inschrijven via de website www.stopdebanken.nl

Het bestuur van Stop de banken!

Bekijk online op http://dailychanneltv.com