Stopdebanken geeft hoop op succesvolle arbitrage met ABN-AMRO op

Collectief van gedupeerden start groepsproces

Stopdebanken heeft zich teruggetrokken uit de gesprekken met ABN-AMRO. Verontwaardigde klanten hebben hun krachten gebundeld in de stichting SDB nadat ABN-AMRO had aangekondigd eenzijdig de vaste opslag op variabele hypotheken met 100% te verhogen. Stopdebanken heeft drie gesprekken met de bank gevoerd en had mondeling ver gevorderde afspraken gemaakt hoe het geschil middels arbitrage op een simpele wijze beslecht zou kunnen worden. Tot grote teleurstelling en verbazing van Coen Aarts, voorzitter van Stopdebanken is formalisering van de gemaakte afspraken middels een vaststellingsovereenkomst echter niet gelukt. De bank anno nu was telkens vergeten wat daags ervoor met hen besproken en overeengekomen was. De bank reageerde meermaals op gespreksverslagen of concept overeenkomst dat ‘men het op enkele punten niet eens was met de inhoud’ maar specificeerde dat dan vervolgens niet. Wel was men steeds bereid in een volgend gesprek e.e.a. toe te lichten. Stopdebanken moet nu helaas concluderen dat met ABN-AMRO geen afspraken te maken valt en dat de bank slechts tijd heeft willen rekken. Stopdebanken bereid zich nu dan ook voor op een collectieve rechtsgang waarvoor gedupeerde klanten van AAB/Fortis zich nog steeds kunnen aanmelden op de website www.stopdebanken.nl.

Lex Makkinje, secretaris van Stopdebanken en zelf gedupeerde klant bij ABN-AMRO, meldt dat hij zeer teleurgesteld is in de top van de ABN Amro Bank, omdat men kennelijk alleen tijd wenste te winnen gezien de emotie op de Facebook pagina van ABN. Men wenste geen enkele échte toezegging te doen die echt iets voor de klanten zou gaan betekenen. “Ik ben inmiddels drie keer bij de bank geweest om te praten en dat verliep goed, maar de bank weigert de mondelinge afspraken te bevestigen. De opslag is inmiddels ingevoerd en men wenste dit besluit niet op te schorten. Dan valt er niets meer te bespreken”.

Coen Aarts meldt dat de gesprekken met ING, die eerder ook aankondigde de opslag op variabele hypotheken te willen verhogen, veel constructiever waren. ING liet onlangs haar cliënten per brief weten de verhoging op te schorten.