Over de procedure

In de dagvaarding hebben wij de rechter gevraagd ABN Amro te veroordelen tot het betalen van de proceskosten die door StopdeBanken! zijn gemaakt om de procedure te kunnen voeren, zoals bijvoorbeeld de kosten van juridische bijstand en reis- en verblijfskosten. De kosten van de advocaat worden begroot volgens het zogeheten liquidatietarief. Dit bedrag is afhankelijk…

Read More Krijgt de winnende partij de proceskosten vergoed?

Alleen als de tussenpersoon een toezegging gedaan heeft die niet door de bank was afgedekt heeft een actie naar de tussenpersoon zin. Dit is echter enerzijds uitzonderlijk en anderzijds erg slecht te bewijzen. Bovendien is het bij een gelijk vele malen moeilijker compensatie van de tussenpersoon te krijgen (die kan de verhoging immers niet intrekken…

Read More In hoeverre kan ik de tussenpersoon aansprakelijk stellen?

Class action is een term uit de Amerikaanse rechtsspraak. In Nederland kennen we de collectieve rechtszaak. De aanpak is vrijwel identiek. De termen worden door elkaar gebruikt. StopdeBanken! is door de Rechtbank Amsterdam ontvankelijk verklaard. Dat wil zeggen dat zij namens participanten mag procederen tegen de bank.

Read More Mijn advocaat zegt dat een class action in Nederland niet mogelijk is, is dat zo?