Krijgt de winnende partij de proceskosten vergoed?

In de dagvaarding hebben wij de rechter gevraagd ABN Amro te veroordelen tot het betalen van de proceskosten die door StopdeBanken! zijn gemaakt om de procedure te kunnen voeren, zoals bijvoorbeeld de kosten van juridische bijstand en reis- en verblijfskosten. De kosten van de advocaat worden begroot volgens het zogeheten liquidatietarief. Dit bedrag is afhankelijk van de verrichte werkzaamheden en het belang van de zaak. De geliquideerde kosten voor een advocaat wijken doorgaans (sterk) af van de werkelijke kosten. U moet hier dus niet te veel op rekenen.