Over de procedure

Deze vraag wordt met regelmaat gesteld. Enerzijds begrijpen we dat de behoefte bij onze gedupeerden aanwezig kan zijn. Anderzijds zien we op tegen de hoge kosten en de werkzaamheden die het met zich mee zal brengen. Vooralsnog is besloten uit oogpunt van efficiency en kosten de informatie zo veel mogelijk via de website, nieuwsbrieven, de…

Read More Zijn er informatieavonden waar het beleid van StopdeBanken! uit de doeken wordt gedaan?

Op 29 oktober 2012 heeft ABN Amro aan een deel van de ex-Fortis klanten laten weten dat de verhoging van de opslag teruggedraaid wordt. Dat was voor StopdeBanken! het tweede grote succes. Eerder heeft ING al besloten af te zien van de doorvoering van de aangekondigde verhoging van de opslag. Maar niet voor alle ex-Fortis…

Read More Hoe zit het met de ex-Fortis klanten? Daarvan is de opslag toch al teruggedraaid?

Stichting StopdeBanken! heeft ABN Amro op 7 december 2012 gedagvaard. Dat is het begin van de juridische procedure tegen de bank. Op 23 juni 2015 is de zaak voor pleidooi gehouden bij de Rechtbank te Amsterdam. Daarna heeft de Rechtbank op 11 november 2015 uitspraak gedaan. Daarbij werd de stichting volledig in het gelijk gesteld.…

Read More Hoe staat het met de rechtszaak tegen ABN Amro? Kan ik nog deelnemen?