In hoeverre kan ik de tussenpersoon aansprakelijk stellen?

Alleen als de tussenpersoon een toezegging gedaan heeft die niet door de bank was afgedekt heeft een actie naar de tussenpersoon zin. Dit is echter enerzijds uitzonderlijk en anderzijds erg slecht te bewijzen. Bovendien is het bij een gelijk vele malen moeilijker compensatie van de tussenpersoon te krijgen (die kan de verhoging immers niet intrekken omdat dat een contract met de bank betreft). StopdeBanken! kiest er daarom voor de bank aan te spreken en niet de tussenpersoon.