Procedure

De ABN Amro bank gaat in beroep tegen het vonnis van de rechtbank Amsterdam, die op 11 november 2015 bepaalde dat de opslag op de Euribor hypotheken volkomen ten onrechte is verhoogd. De bank heeft dit echt op de één na laatste dag dat het beroep kon worden ingesteld, (vanmiddag) bekend gemaakt via een dagvaarding…

Read More ABN Amro gaat in beroep!

De rechter oordeelt in haar vonnis  (pdf-versie) volgens onze advocaat mr. Hans Hoeksma van kantoor Dijks Leijssen uit Enschede als volgt: Het opslagwijzigingsbeding is onredelijk bezwarend en wordt daarom vernietigd; dus alleen dit beding, de rest van de hypotheek blijft ongewijzigd. De vernietiging heeft terugwerkende kracht: dus de teveel betaalde rente is onverschuldigd betaald en moet…

Read More StopdeBanken wint rechtszaak tegen ABN glansrijk!

De griffier van de rechtbank Amsterdam laat op 5 november 2015 het volgende aan onze advocaat weten: “Geachte mevrouw, geachte heren, Met verwijzing naar mijn e-mailbericht van 2 september jl. maak ik u erop attent dat het eerder aangehouden vonnis op 11 november a.s. zal worden uitgesproken. Ik zal u in de loop van de…

Read More Vonnis op 11 november

De Rechtbank Utrecht heeft op 24 juli 2013 een uitspraak gedaan inzake het incident met betrekking tot de bevoegdheid van de Rechtbank Utrecht. ABN AMRO heeft gesteld dat niet deze rechtbank maar de Rechtbank te Amsterdam bevoegd is om de zaak tussen StopdeBanken! en ABN AMRO te behandelen. De Rechtbank ziet het besluit tot de…

Read More Rechtbank uitspraak 24 juli 2013