StopdeBanken wint rechtszaak tegen ABN glansrijk!

De rechter oordeelt in haar vonnis  (pdf-versie) volgens onze advocaat mr. Hans Hoeksma van kantoor Dijks Leijssen uit Enschede als volgt:

  1. Het opslagwijzigingsbeding is onredelijk bezwarend en wordt daarom vernietigd; dus alleen dit beding, de rest van de hypotheek blijft ongewijzigd.
  2. De vernietiging heeft terugwerkende kracht: dus de teveel betaalde rente is onverschuldigd betaald en moet worden terugbetaald door de bank.
  3. Over deze terugbetalingsverplichting wordt geen wettelijke rente verschuldigd; dat zou in strijd zijn met de aard van deze class action (geen schadevergoeding mogelijk bij deze 3:305a BW).
  4. De vernietiging en de terugbetalingsverplichting (onverschuldigde betaling) zijn niet uitvoerbaar bij voorraad; dat wil zeggen dat deze veroordelingen niet kunnen worden afgedwongen, zolang het vonnis niet onherroepelijk is. Dus als de bank in hoger beroep zou komen van dit vonnis, moeten de consumenten/onze mensen wachten op het hoger beroep (en misschien wel wachten op cassatie). Maar deze niet-uitvoerbaarverklaring bij voorraad kan de pret – wat mij betreft – niet drukken.

StopdeBanken wacht nu af of ABN amro in beroep gaat of dat men zich bij het vonnis neerlegt. Verder is StopdeBanken altijd bereid in gesprek te gaan met de bank over de afhandeling van deze zaak!

Wij danken ons advocatenkantoor, Stichting Euribar, onze enthousiaste vrijwilligers, oud bestuursleden en onze deskundige Martin Van Rossum en daarnaast iedereen, die een steentje heeft bijgedragen aan dit vonnis.

Tip: Je hoeft het vonnis pas te lezen vanaf pagina 17.

Namens het bestuur en de Raad van Toezicht

Lex Makkinje
Voorzitter.