Vonnis op 11 november

De griffier van de rechtbank Amsterdam laat op 5 november 2015 het volgende aan onze advocaat weten:

“Geachte mevrouw, geachte heren,

Met verwijzing naar mijn e-mailbericht van 2 september jl. maak ik u erop attent dat het eerder aangehouden vonnis op 11 november a.s. zal worden uitgesproken. Ik zal u in de loop van de ochtend van die dag de aangekondigde scan doen toekomen. Later die dag volgt publicatie op rechtspraak.nl.”

Het bestuur wacht uiteraard af hoe die uitspraak eruit zal gaan zien.

Wij zullen de participanten als 1e informeren en vervolgens de website verversen op 11 november.

Namens het bestuur,

Lex Makkinje
Voorzitter.