Persbericht: Particulieren starten website om vuist te maken tegen ABN AMRO en ING

Een aantal particulieren is de website www.stopdebanken.nl gestart. Doel van de website is de belangen te behartigen van consumenten met een variabele hypotheek, die voor vele duizenden euro’s per jaar gedupeerd dreigen te worden door de ABN Amro en ING Bank.

Onlangs kondigden ABN AMRO en ING Bank aan de vaste opslag percentages op hypotheken met een variabele rente, drastisch te verhogen. Deze eenzijdige wijziging van de vaste opslag tarieven is een flink aantal consumenten behoorlijk in het verkeerde keelgat geschoten. De opslagen die Nederlandse banken hanteren waren al zeer fors gestegen de laatste jaren. Opmerkelijk is dat de inkoopprijs van geld juist historisch laag is. De extreem hoge opslagen die banken in Nederland hanteren is dan ook niet redelijk verklaarbaar en fors afwijkend van de opslagen gebezigd door banken in de ons omringende landen waar de hypotheek markt nog wel concurrerend is. Het Financiële Klachten Instituut oordeelde recent in een vergelijkbare zaak dat een bank niet bevoegd was tot een tussentijdse wijziging van het opslagtarief (Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-08 d.d. 5 januari 2012).

Op de website Stopdebanken.nl kunnen gedupeerde consumenten zich vrijblijvend inschrijven en informatie ontvangen over mogelijke maatregelen die individueel of gezamenlijk genomen kunnen worden.

Er worden mogelijkheden onderzocht om een groepsproces te gaan starten, waarbij de gedupeerde consumenten zich kunnen aansluiten. Doel van een dergelijke juridische procedure is om consumenten gezamenlijk een juridische procedure te laten starten tegen banken die onfatsoenlijk handelen. Daarnaast wordt bekeken of er mogelijkheden zijn om consumenten gezamenlijk over te laten stappen op een hypotheek bij andere banken, die niet eenzijdig onredelijk hoge opslag tarieven in rekening brengen of tussentijds wijzigen. De initiatiefnemers van de website hopen dat er in deze tijden banken te vinden zijn die zich redelijk zullen opstellen en een betrouwbare, eerlijke dienstverlening nog wel hoog in het vaandel hebben staan.

Een van de initiatiefnemers van Stopdebanken.nl is de heer Coen Aarts, een huisarts woonachtig te  Vreeland (en klant bij ING). De heer Aarts liet weten: “dit is een typisch geval waarbij een individuele consument eigenlijk machteloos staat tegen grote banken die zich over de rug van hun bestaande klanten proberen te verrijken met een tarief verhoging die consumenten gedurende de looptijd van hun hypotheek vele tienduizenden euro’s gaat kosten. Banken nemen op de manier geen verantwoordelijkheid voor hun eigen ondernemersrisico en leggen zo de kosten van al hun problemen op het bordje van de consument. Dat is onredelijk en onwenselijk. Gelukkig hebben we met een aantal individuen nu deze website gestart. We hopen dat consumenten zich massaal zullen aanmelden, om zo een stevig signaal af te geven naar de banken. Het moge duidelijk zijn dat deze verhoging van vaste opslag percentages gedurende de looptijd van een hypotheek volkomen onacceptabel is. Het zal nieuwe klanten ook huiverig maken om met dit soort banken in zee te willen gaan”.

André Streefkerk is ICT-er van oorsprong, mede-gedupeerde (door ABN-AMRO) en startte een openbare groep op Facebook om zijn ongenoegen te uiten en mensen te verzamelen. De groep werd snel een hit met vele gebruikers. Coen Aarts en André Streefkerk besloten de krachten te bundelen en roepen iedere gedupeerde op zich aan te sluiten bij Stopdebanken.nl.