Contacten met derden

Wij brengen een nieuwsbrief uit als daarvoor aanleiding is. Misschien is dat in de afgelopen periode wat minder vaak het geval geweest. Achter de schermen gaat het werk natuurlijk gewoon door. Het spreekt voor zich dat wij onze donateurs/participanten eerder en uitgebreider berichten dan niet-donateurs ingeschreven op onze nieuwsbrief. Op Facebook heeft StopdeBanken! een eigen…

Read More Het lijkt er op dat jullie niets doen. Waarom is het zo stil?

Volgens Europese regelgeving bent u vrij in de keuze van een advocaat als u gaat procederen. StopdeBanken! heeft contact met de meeste rechtsbijstandsverzekeraars. Er zijn afspraken gemaakt dat zij de procedure via StopdeBanken! zullen vergoeden. Overleg wel eerst vooraf met uw rechtsbijstandsverzekeraar. Bij problemen kunt u contact opnemen met uw deelsecretaris.

Read More Kiest mijn rechtsbijstand of ikzelf welke advocaat mij vertegenwoordigt in deze zaak?

StopdeBanken! heeft contact met de meeste rechtsbijstandverzekeringen. Vier, te weten ARAG, SRK, VVAA en Achmea, vergoeden inmiddels de procedure tegen ABN Amro via StopdeBanken! We hebben niet met alle verzekeringsmaatschappijen deze afspraak. Een deel van de verzekeringsmaatschappijen heeft hun cliënten via Stichting Euribar ondergebracht bij advocatenkantoor Teekens Kartsens waar wij goed mee samenwerken. We trachten…

Read More Heeft StopdeBanken! contact met rechtsbijstandverzekeringen?

Wij werken nauw samen met de meeste rechtsbijstandsverzekeraars en met het advocatenkantoor Teekens Kartsens (www.tk.nl) dat door een aantal rechtsbijstandsverzekeraars gevraagd is voor hun cliënten op te komen. TK heeft daarnaast de Stichting Euribar in het leven geroepen. Deze stichting behartigt de belangen van haar deelnemers op een commerciële grondslag. Er heeft inmiddels uitgebreid overleg…

Read More Er zijn ook andere stichtingen en belangenverenigingen. Hoe zit het daarmee?