Het lijkt er op dat jullie niets doen. Waarom is het zo stil?

Wij brengen een nieuwsbrief uit als daarvoor aanleiding is. Misschien is dat in de afgelopen periode wat minder vaak het geval geweest. Achter de schermen gaat het werk natuurlijk gewoon door. Het spreekt voor zich dat wij onze donateurs/participanten eerder en uitgebreider berichten dan niet-donateurs ingeschreven op onze nieuwsbrief. Op Facebook heeft StopdeBanken! een eigen groep. U kunt zich daarvoor aanmelden. Daar worden ook de kleine nieuwtjes het eerst vermeld.