Er zijn ook andere stichtingen en belangenverenigingen. Hoe zit het daarmee?

Wij werken nauw samen met de meeste rechtsbijstandsverzekeraars en met het advocatenkantoor Teekens Kartsens (www.tk.nl) dat door een aantal rechtsbijstandsverzekeraars gevraagd is voor hun cliënten op te komen. TK heeft daarnaast de Stichting Euribar in het leven geroepen. Deze stichting behartigt de belangen van haar deelnemers op een commerciële grondslag. Er heeft inmiddels uitgebreid overleg plaatsgevonden tussen onze advocaten en TK. We stemmen de strategie samen met TK af en hebben afgesproken ook in de toekomst zoveel mogelijk ‘samen op te trekken’. TK heeft wel besloten een eigen dagvaarding uit te brengen. De zaken van StopdeBanken! en Euribar zijn inmiddels gevoegd, dat wil zeggen dat ze door de Rechtbank gezamenlijk zijn behandeld. Aan de samenwerking met Stichting Euribar is een eind gekomen nadat zij akkoord is gegaan met een schikking met de bank op 14 februari 2020.