Een paar cijfers

U heeft in grote getalen de enquête ingevuld! Graag delen wij u met u een paar voorlopige cijfers:

  • Het gemiddelde bedrag aan variabele hypotheek onder de personen die de enquete hebben ingevuld, bedraagt € 304.000,=.
  • Als we de extremen weghalen en kijken naar de mediaan, dan bedraagt die nog steeds ruim € 240.000,=
  • Uitgaande van dat bedrag en het feit dat bij de ABN Amro en ING Bank alleen al zo’n 25.000 mensen in totaal getroffen worden door de maatregelen om de variabele opslag tarieven drastisch te verhogen, dan betreft dat dus ongeveer 6 miljard aan variabele hypotheken.
  • 1,0% verhoging van € 240.000,= is per jaar € 2.400,=. Dat is dus € 200,= per maand aan extra opslag tarief.
  • Gaan we uit van een gemiddelde resterende looptijd van 20 jaar, dan komen we uit op 20 x € 2.400,= is € 48.000,= die u extra gaat betalen aan uw bank! Let wel, we rekenen hierbij zelfs nog met de mediaan, in plaats van het gemiddelde bedrag!
  • In totaal halen de banken dus op basis van deze gegevens bij 25.000 personen over een periode van 20 jaar zo’n 1,2 miljard extra op!
  • 85% van u heeft interesse om over te stappen op een andere hypotheekverschaffer. Daarmee zou de gehele groep van gedupeerde consumenten een bedrag van meer dan 5 miljard vertegenwoordigen.

Let wel, dit zijn slechts voorlopige cijfers van onze enquête. Wel kunnen we stellen dat de steekproef in ieder geval groot genoeg is om iets zinnigs te kunnen zeggen over de mensen die zich inmiddels aangemeld hebben bij StopdeBanken.

Zelfs als we uit gaan van een ruime foutmarge van 20% op bovenstaande aantallen dan zijn de genoemde bedragen op zijn minst opzienbarend!