Blog

Persbericht Stopdebanken heeft meerdere uitspraken van het Kifid in zake de betwiste opslagverhoging op Euribor hypotheken bestudeerd en is geschrokken van de kwaliteit van deze uitspraken. Stopdebanken adviseert klanten die nog geen bindende uitspraak van het Kifid hebben ontvangen hun procedure bij het Kifid niet door te zetten en hun zaak af te melden. Dat…

Read More Persbericht: Stopdebanken adviseert Kifid te mijden. Uitspraken Kifid onzorgvuldig.

Stop de banken heeft de dagvaarding op vrijdagochtend 7 december 2012 door de gerechtsdeurwaarder bij ABN-AMRO laten ‘betekenen’. De dagvaarding is integraal te downloaden op de website van Stop de banken via: https://www.stopdebanken.nl/wp-content/uploads/dagvaarding_SDB_ABN-AMRO.pdf Daarnaast is onze nieuwsbrief aan onze donateurs toegevoegd met een samenvatting ‘in leken termen’ van de dagvaarding. Eerder kwam Stop de banken…

Read More Stop de banken dagvaart ABN-AMRO i.z. ‘onrechtmatige opslagverhoging’