ABN Amro huilt ‘krokodilletranen’ dat ze hun ‘gewaardeerde klanten’ negeren

Heeft u ook zo’n bijzondere brief van de bank ontvangen? U weet wel; de brief d.d. 10 februari 2016 waarin ze ‘krokodilletranen’ huilen dat ze u en ons niet serieus willen nemen?

Ach ja, en de rechtbank Amsterdam heeft de Europese regels en uitspraken niet goed begrepen! Alleen de bank snapt die regels kennelijk. En natuurlijk die dure advocaten die ze inhuren, die snappen het ook! Uurtje, factuurtje. Kijk maar eens wie dat allemaal mag betalen: juist u !

“Marktomstandigheden gaven aanleiding tot de verhoging”, volgens de bank. Een klein deel van ons verweer: De rente heeft nooit zo laag gestaan als de afgelopen jaren! Wat een kul argument ! Contracten met de klant? Oh ja, die waren we vergeten, sorry klanten. Die lappen we als bank aan onze laars!

“Wij vinden dat we aan de Nederlandse wet hebben voldaan, die stelt dat een verhoging van de opslag niet onredelijk mag zijn”, zo stelt de bank. Maar bankdirecteurtje: had je dit dan niet tevoren moeten vermelden? Transparant en eerlijk? Waar zijn die verhogingen dan op gebaseerd? Hadden deze ‘gewaardeerde klanten’ dan ook deze hypotheek genomen?

Kleine details natuurlijk, maar voor de rechter nu juist één van de hoofdredenen om de opslag te verwerpen! Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat de bank slechts politieke motieven heeft de uitspraak van de rechter aan te vechten. Inhoudelijk is het oud nieuws.

Het gaat om veel geld en een kat in het nauw… maakt rare beurssprongen. Wij zijn na deze gratis reclame vandaag van de bank voor onze stichting Stop de Banken alleen maar duidelijker en strijdbaarder geworden. Zie ook de Financiële Telegraaf!

Wat uit de dagvaarding van de bank verder blijkt is dat men ons niet ontvankelijk wil laten verklaren. Men wil dus een grote groep ‘gewaardeerde klanten’ monddood maken. De rechtbank is daar eerder ook al niet in getrapt, dus waarom zou het hof daar wel in meegaan?

Tijd rekken, meer is het niet, maar die tijd maakt onze spaarpot alleen maar groter.

Namens het bestuur en de Raad van Toezicht,

Lex Makkinje, Voorzitter Stichting SDB