Donateurs betalen €900. Waar gaat het geld naar toe?

Uw bijdrage gebruiken wij om de kosten van de voortzetting van het proces na verwijzing door de Hoge Raad naar het Gerechtshof den Haag in de collectieve rechtszaak tegen ABN Amro te bekostigen. Dit betreft de kosten van de door ons ingeschakelde advocaten en andere deskundigen. Daarnaast gebruiken wij uw bijdrage voor stichtingskosten. U moet daarbij denken aan vergaderkosten, kosten van het bestuur, zaalhuur, website, kosten notaris, accountant etc. . Daarnaast zijn we regelmatig genoodzaakt onze advocaat te raadplegen over allerhande zaken die dagelijks op ons afkomen. Één keer per jaar wordt verantwoording gegeven door middel van een door een externe accountant opgesteld Jaarverslag. De Raad van Toezicht controleert minimaal één keer per jaar de boekhouding.