Waarom staat StopdeBanken! niet achter de schikking met de bank?

StopdeBanken! vindt:

  • de geboden compensatie voor de in het verleden te veel betaalde rente van 62,5% te laag;
  • het onaanvaardbaar dat de bank in de toekomst het “opslagbeding” opnieuw mag gebruiken om uw opslag in 2025 weer met 0,2% te verhogen;
  • het onaanvaardbaar dat de gedupeerden die de verhoging met 0,5% in februari 2009 betalen, deze vanaf 1 april 2019 niet gecompenseerd krijgen en voor de gehele resterende looptijd van hun lening te veel blijven betalen;
  • dat het ook in Nederland voor eens en voor altijd afgelopen moet zijn met het wegstoppen van onrechtmatige bedingen in de kleine lettertjes van de voorwaarden van financiële instellingen en wil daarom een principiële uitspraak op basis van EG Richtlijn 93/13, die dergelijke praktijken (sinds 1993!!) verbiedt.

Naar de mening van StopdeBanken! erkent de bank met dit schikkingsvoorstel eigenlijk gewoon schuld, maar wil niet het volle pond betalen, zoals banken eigenlijk nooit doen!