Ik heb in het verleden een Euriborhypotheek bij ABN Amro gehad, maar die loopt (daar) nu niet meer. En ik hoor niks van de bank.

Duidelijk is geworden dat een aantal van onze donateurs die in het verleden een Euribor-hypotheek hadden en/of hun Euribor-hypotheek hebben overgesloten en/of hun Euribor-hypotheek zagen verhuizen naar Deutsche Bank, géén communicatie meer ontvingen van ABN AMRO.

We zijn hierover in gesprek gegaan met ABN AMRO en daaruit is gebleken dat de bank wél beschikt over de volledige administratie van alle oude en lopende Euribor-hypotheken, maar dat, door oorzaken als verhuizing, oversluiten, volledig inlossen, overlijden, echtscheiding etc. de directe koppeling met actuele persoons- en adresgegevens, in een aantal gevallen, niet meer voorhanden is.

Zoals we al eerder met u gecommuniceerd hebben, heeft iedere (ex-) klant met een Euriborhypotheek, welke inmiddels is ingelost, of overgesloten, onverminderd recht op teruggave van teveel betaalde renteopslag, in het geval wij de rechtszaak winnen. Ook voor ABN AMRO is dit op zichzelf geen punt van discussie.

Van belang is het volgende: Met ABN AMRO hebben we afgesproken dat de donateurs die al enige tijd géén communicatie van de bank meer hebben ontvangen, en die evenmin in oktober 2018 een brief hebben ontvangen met als onderwerp “Update over uw voormalige Euribor-hypotheek”, zich nu zelf kunnen aanmelden om de koppeling tot stand te laten brengen tussen de oude Euribor-hypotheek en de actuele persoonsgegevens.

Dit gaat als volgt: het telefoonnummer om u zelf aan te melden is: 020-5176334. U komt dan bij het landelijke contact- en adviescentrum van ABN AMRO terecht en de medewerkers daarvan zijn geïnstrueerd om uw gegevens op te nemen in hun invulbestand “Aanmelden Euribor”. Dit bestaat uit twee delen: “Info om cliënt te vinden in het ABN AMRO systeem” en “Info om cliënt later te bereiken”.

De volgende gegevens wordt u als aanmelder verzocht om op te geven:

  • Naam 1
  • Naam 2
  • Geboortedatum 1
  • Geboortedatum 2
  • Oude adres (NAW)
  • Hypotheeknummer
  • Nieuwe adres (NAW)
  • IBAN nummer (alleen Nederlands bankrekeningnummer)
  • Emailadres
  • Mobielnummer