De bank biedt een veel lagere schikking aan dan ik had verwacht!

Het beste is om de aangeboden schikking na te rekenen met de calculator. De calculator is uitgebreid getest en met de juiste invoer komt die tot een goede uitkomst.

Als u een lening uit meerdere lening delen heeft en er bij één van de lening delen een aanpassing is gedaan, bijvoorbeeld omgezet naar een vaste rente periode, dan gaat de bank er van uit dat er nieuwe voorwaarden zijn geaccepteerd. De bank stopt dan de teruggave van alle lening delen per die datum. De bank schermt ermee dat dit onderdeel uitmaakt van de schikking die ze met Euribar hebben getroffen. Ons advies is om bezwaar aan te tekenen tegen deze berekeningswijze. Het ligt dan in ieder geval vast en u kunt er in voorkomende gevallen in de toekomst eventueel op terug komen. Better safe, than sorry! De keuze is in feite simpel: deze schikking accepteren, zoals die door de bank wordt aangeboden, of verder procederen met StopdeBanken!

In de brief die u van de bank heeft ontvangen over de schikking is een volgende tabel opgenomen:

In dit voorbeeld heeft de participant lening deel 112 in juli 2015 omgezet naar een 10 jaar vaste renteperiode. Het andere lening deel 104 loopt tot op heden nog ongewijzigd door op de Euribor voorwaarden. Toch stopt de bank de terugbetaling van de te veel betaalde rente per juli 2015 op lening deel 104. Dit kan natuurlijk tot behoorlijke verschillen leiden tussen de met de calculator berekende teruggaaf en hetgeen de bank meent te moeten meenemen in de “schikking”. Lening deel 120 is al voor juni 2012 voor een langere periode omgezet naar rentevast, terecht dat deze niet wordt betrokken in de schikking.

De klant wordt weer eens flink “centraal” gesteld, er is nog steeds niets veranderd! Triest maar waar!