Als ik verhuis, kan ik dan voor de financiering van mijn nieuwe woning opnieuw gebruik blijven maken van de Euriborhypotheek? Kan ik de Euriborhypotheek meeverhuizen?

Ten aanzien van de verhuisregeling heeft onze advocaat geconcludeerd dat de bepalingen die daarover in de Algemene Voorwaarden van de bank zijn opgenomen, helaas onvoldoende houvast geven om hier in het geval van een Euriborhypotheek met succes een beroep te kunnen doen. Deze bepalingen zien op hypotheken met een vaste rentetermijn en dat is de Euribor hypotheek niet.

Uit gesprekken met de bank is ons gebleken dat hier in het verleden in individuele gevallen door de bank uitzonderingen op zijn gemaakt, maar dat men dit in de toekomst niet meer zal doen. Dit alles overziend heeft het bestuur besloten hier in onze collectieve rechtszaak geen hard punt van te maken. Echter niets staat u in de weg dit individueel bij de bank aan te kaarten, eventueel in een juridische procedure.