Als ik de schikking accepteer, moet ik daar dan belasting over betalen?

In bijna alle gevallen zal het zo zijn dat u in het verleden de door u te veel betaalde hypotheekrente heeft afgetrokken in uw belastingaangifte. Als u hiervan een deel terugontvangt dan ligt het voor de hand dat dit fiscale consequenties heeft. De fiscale situatie van iedereen persoonlijk varieert echter enorm, geen geval is hetzelfde. Daarom kiest StopdeBanken! ervoor hier geen uitspraken over te doen. Wij adviseren u hierover eventueel in contact te treden met een fiscaal deskundige.

Op de website van de Belastingdienst kunt u hier een en ander over lezen: