Als ik de schikking accepteer, krijg ik dan ook een vergoeding van mijn onkosten?

StopdeBanken! staat niet achter het schikkingsvoorstel. Euribar heeft hierover een deal gesloten met de bank. Daarom ontvangt Euribar een bedrag van de bank en komen alleen gedupeerden die bij Euribar waren aangesloten in aanmerking voor een vergoeding van de kosten. Euribar vermeldt daarover op haar site: “Bent u donateur van Stichting Euribar? Alle aan Stichting Euribar betaalde donaties worden integraal terugbetaald aan donateurs of rechtsbijstandsverzekeraars. Dat gebeurt ook als u het aanbod niet aanvaardt.”

Als donateur/participant van StopdeBanken! komt u nu niet in aanmerking voor een vergoeding van uw kosten als u deze schikking accepteert. In de dagvaarding hebben wij de rechter gevraagd ABN Amro te veroordelen tot het betalen van de proceskosten die door StopdeBanken! zijn gemaakt om de procedure te kunnen voeren, zoals bijvoorbeeld de kosten van juridische bijstand. Of dit in de toekomst zal leiden tot een vergoeding aan onze donateurs/participanten is afhankelijk van de uitkomst van het proces.