Als ik de schikking accepteer, dan heb ik toch zekerheid?

Om te beginnen: of u op het schikkingsvoorstel van de bank in wilt gaan is uw persoonlijke keuze!

Met het aanbod voor de schikking kiest u in zekere zin voor zekerheid, u weet waar u aan toe bent ten aanzien van de door u te veel betaalde rente. Daarvan krijgt u in de loop van dit jaar meer dan de helft terugbetaald, de rest houdt de bank. En het is duidelijk welke verhoging van de toeslag u in de toekomst nog kunt verwachten. Als u de verhoging van de opslag in 2009 betaalt, dan weet u dat u gedurende de gehele rest van de looptijd van uw hypotheek te veel zult blijven betalen.

StopdeBanken! heeft besloten door te procederen en heeft de bank op 14 februari 2020 gedagvaard voor het Gerechtshof den Haag. Wij hebben vertrouwen in een positieve afloop, wat in zou houden dat alle te veel betaalde rente door de bank terugbetaald moet worden en er in de toekomst geen verhogingen meer mogen worden doorgevoerd. Maar een garantie voor een goede afloop kunnen wij niet geven.

Let op! Als u het aanbod voor de schikking nu accepteert, dan doet u dit tegen finale kwijting. Als StopdeBanken! de rechtszaak wint, dan krijgt u te zijner tijd niets meer uitbetaald.