Waarom zou ik meedoen met StopdeBanken!, profiteer ik ook niet van het resultaat als ik niet meedoe?

In principe kan u er voor kiezen geen enkele actie te ondernemen ten aanzien van de u aangezegde verhoging. U laat het dan aan het toeval over of deze verhoging in uw specifieke geval wordt teruggedraaid. Naarmate meer mensen deze passieve houding aannemen is de kans groter dat de verhoging niet wordt teruggedraaid. Ook als de rechtszaak een positief resultaat oplevert neemt u dan het risico dat de uitspraak niet voor u van toepassing zal zijn. Of dat u hiervoor aanvullende individuele kosten moet maken. Ook is het niet uitgesloten dat de rechter tijdens de behandeling van onze zaak er op aan zal sturen dat de partijen (de bank en Stopdebanken!) zelf tot een regeling komen. Het is mogelijk dat dit dan een regeling betreft die alleen bindend is voor de bank en de participanten van StopdeBanken! Deelname met StopdeBanken! stelt u dus in staat om met een relatief geringe bijdrage uw kans op terugdraaiing van de verhoging te maximaliseren. Het grote aantal participanten stelt ons in staat een gedegen professionele rechtszaak te voeren. Stichting StopdeBanken! bestaat uit vrijwilligers die zelf gedupeerd zijn, maar huurt professionele advocatuur in voor de rechtsgang. Met die combinatie realiseren wij optimale, sterk gemotiveerde en professionele verdediging van uw belang tegen de laagste kosten.