Hoeveel donateurs c.q. participanten heeft StopdeBanken!?

StopdeBanken! is inmiddels gegroeid tot een aantal van meer dan 800 donateurs. Dat aantal stijgt nog door nieuwe aanmeldingen. Het overgrote deel is erg gemotiveerd vanwege de rechtszaak tegen ABN Amro die StopdeBanken! heeft aangespannen. Bijna 600 donateurs hebben besloten met StopdeBanken te procederen tegen ABN Amro, meer dan 80% van hen steunt de stichting ook na de verwijzing door de Hoge Raad naar het Gerechtshof den Haag.