Is het totaalbedrag van de wettelijke rente het totaal van de kolom YR? Klopt dit wel dan?

Het totaalbedrag van de wettelijke rente staat inderdaad in de laatste kolom YR. Die wordt per jaar toegevoegd aan kolom Total, om zo rente op rente te berekenen.