In het rekenprogramma zijn in de tweede kolom percentages ingevuld. Kan ik er van uit gaan dat dit de percentages zijn van de onterechte verhogingen? Of moet ik dit nog controleren met de correspondentie die ik van de ABN Amro heb ontvangen?

De percentages in de 2e kolom zijn inderdaad de mutaties die de bank in de opslag heeft aangebracht. Die zijn voor iedereen gelijktijdig doorgevoerd, U kunt ervan uitgaan dat die kloppen met uw situatie. Controleren mag natuurlijk altijd. DUS LET OP!