Zijn er informatieavonden waar het beleid van StopdeBanken! uit de doeken wordt gedaan?

Deze vraag wordt met regelmaat gesteld. Enerzijds begrijpen we dat de behoefte bij onze gedupeerden aanwezig kan zijn. Anderzijds zien we op tegen de hoge kosten en de werkzaamheden die het met zich mee zal brengen. Vooralsnog is besloten uit oogpunt van efficiency en kosten de informatie zo veel mogelijk via de website, nieuwsbrieven, de media en de kerngroep leden te verstrekken. Als daartoe aanleiding bestaat kan het bestuur besluiten om de donateurs/participanten uit te nodigen voor een informatieavond. Dat is tot op heden vier keer het geval geweest.