Hoe staat het met de rechtszaak tegen ABN Amro? Kan ik nog deelnemen?

Stichting StopdeBanken! heeft ABN Amro op 7 december 2012 gedagvaard. Dat is het begin van de juridische procedure tegen de bank. Op 23 juni 2015 is de zaak voor pleidooi gehouden bij de Rechtbank te Amsterdam. Daarna heeft de Rechtbank op 11 november 2015 uitspraak gedaan. Daarbij werd de stichting volledig in het gelijk gesteld. Pas op de allerlaatste dag van de beroepstermijn heeft de bank beroep aangetekend. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 19 december 2017 uitspraak gedaan en daarbij StopdeBanken! opnieuw in het gelijk gesteld. Tegen dit arrest is de bank in cassatie gegaan en op 22 november 2019 heeft de Hoge Raad StopdeBanken! op vrijwel alle punten in het gelijk gesteld. Op een aantal punten heeft de Hoge Raad de zaak terugverwezen naar het Gerechtshof den Haag. Daar zal het proces op een beperkt aantal punten worden voortgezet. StopdeBanken! heeft de bank daartoe op 14 februari 2020 gedagvaard.

U kunt zich nog steeds aanmelden voor deelname bij de penningmeester van StopdeBanken! of via uw persoonlijke secretaris. Dat kan ook nu nog terwijl de zaak is verwezen naar het Gerechtshof den Haag.  Ook in deze fase, voorafgaand aan de behandeling van de zaak na verwijzing is er veel werk te verzetten en zijn er kosten die we maken. Gelukkig kunnen we deze kosten delen met een steeds groter wordende groep gedupeerden (donateurs/participanten). Wij kunnen niet voorspellen wanneer ‘het te laat is’ om u in te schrijven. Let wel: deelname aan de rechtszaak kost u in totaal €900.