Valt mijn hypotheek onder de werking van de procedure die StopdeBanken! voert?

Met enige moeite kunt u zelf vaststellen of uw hypotheek onder de werking van de gerechtelijke uitspraken valt. Want alleen dan kunt u bij een positieve uitslag van de procedure aanspraak maken op restitutie van te veel betaalde rente.

Indien u een Euribor hypotheek heeft afgesloten bij ABN Amro of Fortis in de periode 2005 tot en met 2009 en u op 10 februari 2016 van de bank het schrijven heeft ontvangen waarin zij aankondigen in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam, dan kunt u er met 99% zekerheid vanuit gaan dat dit voor u geldt.

Voor 100% zekerheid dient u na te gaan of de bepalingen in de Algemene Voorwaarden bij uw hypotheek overeenkomen met die welke in het vonnis onder de punten 3.12.2, 3.12.6, 3.12.7, 3.12.8 en 3.12.10 zijn genoemd. Is dit het geval, meldt u zich dan bij StopdeBanken aan als participant in de rechtszaak tegen ABN Amro.

Ik doe mee en word donateur van StopdeBanken!

Indien u een hypotheek heeft bij een andere bank dan ABN Amro of Fortis en als de bepalingen in de Algemene Voorwaarden bij uw hypotheek niet overeenkomen, of heeft u hier twijfels over, dan kunt u overwegen hierover op eigen initiatief en op eigen kosten juridisch advies in te winnen. In de meeste gevallen heeft het dan geen zin u aan te melden als participant van StopdeBanken!.