Author: Bankier

De griffier van de rechtbank Amsterdam laat op 5 november 2015 het volgende aan onze advocaat weten: “Geachte mevrouw, geachte heren, Met verwijzing naar mijn e-mailbericht van 2 september jl. maak ik u erop attent dat het eerder aangehouden vonnis op 11 november a.s. zal worden uitgesproken. Ik zal u in de loop van de…

Read More Vonnis op 11 november

De Rechtbank Utrecht heeft op 24 juli 2013 een uitspraak gedaan inzake het incident met betrekking tot de bevoegdheid van de Rechtbank Utrecht. ABN AMRO heeft gesteld dat niet deze rechtbank maar de Rechtbank te Amsterdam bevoegd is om de zaak tussen StopdeBanken! en ABN AMRO te behandelen. De Rechtbank ziet het besluit tot de…

Read More Rechtbank uitspraak 24 juli 2013